MÜSİAD Kadın İdlib Kırsalı İzlenimleri Raporu – 2022

MÜSİAD Kadın Yöneti­m Kurulu İHH Kadın koordi­nasyonunda bölgeye dai­r veri­ler elde etmek ve çadır kamplarına yardım dağıtımında bulunmak üzere 07-09 Ni­san 2022 tari­hleri­ arasında İdli­b kırsalına ziyaret düzenlemişti­r. Raporda bu ziyaret sonucu elde edilen veriler ve bulgular yer almaktadır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız: MÜSİAD KADIN İDLİB KIRSALI İZLENİMLERİ RAPORU 2022-web