Genel merkez ile şubeler arasındaki ilişkiyi sağlayarak, yurt içi ve yurt dışı irtibat noktalarımızın koordinasyon ve verimliliğin arttırılmasından sorumludur.

GÖREVLERİ

Yurt içi ve yurt dışı teşkilat yapımızı genişletmek amacıyla yapılanma potansiyeli yüksek illerde şube veya temsilciliklerin oluşturulmasını sağlamak,
Üyelerimizin, Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen eğitim programları, bölgesel toplantılar, iş geliştirme programları ve B2B görüşmeleri gibi faaliyetlerden haberdar olmasını sağlamak ve şubelerde bu programların
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
Üyeler arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için programlar organize etmek, her üyeden ticari faaliyetleri ve beklentileri gibi konularda Genel Merkez’e bilgi aktarımı sağlamak,
Şube ziyaretlerini düzenlemek, şube başkanları ve üyelerle birebir ilişki içinde olmak,
Genel Merkez ve şubelerdeki üye sayısının arttırılmasında rol almak,
Kurumsal ziyaretler ve üye ziyaretleri organize etmek,
Yurt dışı kurum/kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmek,
Yurt dışı iş gezileri ve programları düzenlemek ve MÜSİAD’ın yurt dışı programlarına MÜSİAD Kadın’ın entegrasyonunu sağlamak.