Aile yapısının & değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi ile insan hakları alanında farkındalığı arttırma çalışmalarından sorumludur.

GÖREVLERİ

Aile kavramının hak ettiği değerinin korunması üzerine onarıcı ve çözüm odaklı rapor çalışmaları yapmak,
Kadının toplumsal hayatta ve iş yaşamında şartlarının iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmak,
Komisyon tanımı ile uyumlu paydaş kuruluşlarla ortak çalışmalar ve faaliyetler yürütmek,
Ailenin temelini oluşturan kadın, erkek ve çocuk üzerine problemli görülen noktalarda rapor çalışmaları yapmak,
Uluslararası hukuk ile uyum içinde çalışarak dünya üzerinde yaşanan insan hakları ihlallerini gündemleştirmek