İstişarede Bereket Vardır

İstişarede Bereket Vardır

MÜSİAD KadınNisan 7, 2022

Her alanda farkındalığımızı bir üst seviyeye taşımak dönemimizin hedeflerinden biridir. Bugünden fark edebilmemiz ve yarına geç kalmamamız için oluşturacağımız içeriklerin MÜSİAD Kadın’ın vizyonuna daha fazla katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Emine BAYRAM

Danışma, görüş alma, fikir alışverişi yapma kültürümüzün olmazsa olmaz parçalarındandır. Bereketi de düşüncelerin çarpışmasından, dayanışmasından ve daha iyilerinin ortaya çıkmasından gelir. Kuruluş kodlarının bir ayağını da değerlerimiz üzerine sabitleyen MÜSİAD, bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasında da önemli bir misyona sahiptir. Bu misyona omuz verip desteklemek de MÜSİAD bünyesinde kurulan tüm yapılanmaların görevidir.

Kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmayı gaye edinen MÜSİAD Kadın, kadın girişimcilerin nitelik bakımından geliştirilmesini öncelediği gibi, kadına dair bütünsel bir bakış açısı getirmeyi de hedefine koymuştur. Bu bağlamda MÜSİAD Kadın, yeni dönemde MÜSİAD bünyesindeki kadın üyelerle temasını kuvvetlendirebilmek, ortak akıl oluşturabilmek ve faaliyetlerine yön verebilmek için Ekim ayında MÜSİAD Kadın Başkanlar Toplantısı düzenlemiştir. Ardından Genç MÜSİAD’ın hanım üyeleriyle bir araya gelerek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunların yanı sıra Anadolu’daki üyelerini tanımak ve MÜSİAD Kadın’ın yeni dönem tanıtımını yapmak için Kasım ve Aralık ayında Bölgesel İstişare Toplantıları düzenlemiştir. Sakarya, Antalya ve Ankara merkezli gerçekleşen toplantılar var olan ilişkilerimizi ve kurumsal yapımızı kuvvetlendirmek, üyelerin kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak ve hedeflediğimiz projelerimizi şekillendirebilmek açısından son derece verimli geçmiştir.

Üyelerimiz için düzenlenen programlar ve eğitimler MÜSİAD Kadın’ın yeni dönemi için önemi yüksek başlıklardan bir diğerini oluşturmaktadır. Bu düşüncemizi üyelerimize her anlamda fayda sağlayabilmek; hem işlerine hem de birçok alandaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek mottosuyla da desteklemeyi arzulamaktayız. Bunun bir sonucu olarak eğitim serisinin ilki, Aralık ayı içinde Temel Proje Yazma Eğitimi ile gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitimde planlamadan proje fikrinin belirlenmesine, durum analizinden değerlendirmeye kadar projede sürekliliği sağlayan birçok konu interaktif bir şekilde üyelerimizle paylaşılmıştır. İhtiyaca binaen yapacağımız eğitimler etkin bir şekilde devam edecektir.

MÜSİAD Kadın kendisini bir adım daha ileriye taşıyacak kurumsal temaslarına ve faaliyetlerine devam ederken Ocak ayı itibariyle projelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu projelerden birini “Upgrade Now!” oluşturmaktadır. MÜSİAD Kadın’ın nişane projelerinden biri olan “Upgrade Now!” bu günün gündemini derinleştirme ve geleceği yeniden şekillendirme fikrimizi destekleyecek bir dizi içerikten hareketle kamuoyunda farkındalık zinciri oluşturmayı gaye edinmektedir. Upgrade Now! ile ekonomiden edebiyata, eğitimden sanata, sanayiden teknolojiye kadar birçok alanda belirlenen güncel veya gündeme taşımak istediğimiz konularla yürüteceğimiz etkin bir çalışma ile her kesime hitap edebileceğimiz özgün, dinamik ve sürdürülebilir bir silsile oluşturarak fikirlerimizi ve bakış açımızı, topluma katkıları olan değerlerimizin aktarımıyla güncellemek projenin ana temasını oluşturmaktadır.

Her alanda farkındalığımızı bir üst seviyeye taşımak dönemimizin hedeflerinden biridir. Bugünden fark edebilmemiz ve yarına geç kalmamamız için oluşturacağımız içeriklerin MÜSİAD Kadın’ın vizyonuna daha fazla katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

 

MÜSİAD KADIN