MÜSİAD Kadın Yeni Döneminde De Kadın Girişimcileri Desteklemeye Devam Edecek

2018 yılında MÜSİAD’ın bünyesinde resmi olarak kurulan MÜSİAD Kadın, faaliyete başladığı günden bugüne nitelik ve nicelik bakımından kadın girişimci potansiyelinin yükselmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 11.000’i aşan üye potansiyeli ve 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden MÜSİAD’ın güçlü teşkilat yapısı ve network ağı ile iş dünyasındaki kadınları destekliyor olmasını oldukça önemli görmekteyiz.

Toplumların müreffeh bir şekilde yükselebilmesi, toplumu oluşturan tüm unsurların dayanışması ile gerçekleşir. Bu bütünselliğin gerçekleşebilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak hayatın her alanına aktif katılımın sağlanmasıyla mümkün olacağı düşüncesindeyiz.  Bu bağlamda Türkiye’de en fazla kadını içinde bulunduran iş dünyası örgütlenmesi olarak MÜSİAD Kadın yeni döneminde, MÜSİAD çatısı altında bulunan 300’ü aşkın kadın üyesiyle istihdam oluşturma, eğitim ve girişimciliği geliştirme, iş gücü piyasalarına daha iyi erişim sağlama ve fırsat eşitliği gibi yollarla kadın girişimcilere daha fazla imkân sağlanmasını amaçlamaktadır.

Türkiye’nin pozitif ayrışmasına katkı sağlayacak en önemli unsurlardan biri kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusudur. Dünyada kadınların iş gücüne katılım oranı 48,5[1] iken bu oran Türkiye’de 28,7’dir[2]. Mevcut araştırmalar kadınların dünyada, iş gücünün bir paydaşı olarak iş hayatına aktif katılımının olması gerekenden çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu noktada aşikârdır ki, ülkelerin gelişmişlik seviyesine bir katkı olarak kadın iş gücünün desteklenmesi ve kadınlara istihdam alanı oluşturulmasının ekonomik büyümeye olumlu ve önemli etkileri olacaktır. Nitekim her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da büyümeler, pasif olan iş gücünün ekonomik hayata kazandırılmasıyla ve potansiyel gücün fark edilmesiyle ilerleme kaydeder.

Dünyada kadın girişimcilerin sayısı günden güne artmaktadır ve ülkelerin gelişmişlik seviyesi ölçümlerinde kadın girişimcilere sağlanan teşvikler ve kadın istihdam oranları önemli bir alanı kapsamaya başlamıştır. Girişimci kadınlara artan ilgiyi ve işveren kadınların daha çok kadın istihdam ettiğini[3] de göz önünde bulundurursak, kadın girişimciliğini destekleyen teşviklerin arttırılması hususunda girişimci potansiyeli yüksek STK’lar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekecektir.

MÜSİAD’ın Genel Kurul tarihi olan 11 Eylül 2021’de göreve geldiğimiz günden bu yana yakın gelecekte üyelerimizin ve bilhassa kadınların hayatının her alanına dokunabilmeyi asli ilkemiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bunu sağlayabilmek için, kadınların yaratılışları gereği -annelik ve emzirme, çocuk bakımı- üstlendikleri sorumlulukların çalışma düzenlemesinde göz önünde bulundurulması, mevcut şartların iyileştirilmesi, eğitim ve istihdam sağlama gibi konularda desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle kadınların üretici kimliğini ve verimliliğini ortaya çıkaran alanlar olarak etkisi yadsınamaz büyüklükte olan kadın kooperatiflerinin, dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olma hedefini de içeren 2023 vizyonuna uygun olarak desteklenmesi ve sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bugüne kadar MÜSİAD Kadın olarak, kadın kooperatiflerini destekleme hususunda Anadolu’da etkin roller almış olmakla birlikte, önümüzdeki süreçte bu konudaki misyonumuzu derinleştirmeyi ve yapacağımız çalışmalarla Anadolu’daki kadın eline desteğimizi arttırmayı hedeflemekteyiz.

İş dünyasındaki kadınlar olarak projeler üretmek kadar sürdürülebilirliği sağlamanın da fazlasıyla önemli olduğu kanaatindeyiz. MÜSİAD Kadın olarak, yeni dönemde özellikle kadın girişimciler için hayata geçireceği projeleriyle, iş fikri olan kadınların projelerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olmayı, hayata geçen projeler ile ülkemizin ihracatına ve istihdamına; topluma vizyoner kadın girişimciler kazandırılmasına ve devletimizin kadın girişimciler için üstlendiği misyona katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda üye sayımızı arttırarak ve yurtiçi temas noktalarımızı genişleterek daha çok kadına ulaşabilmeyi, kadına bütünsel bir yaklaşım sergileyerek her alanda farkındalığını arttırmayı amaç edinmekteyiz. Bu anlamda MÜSİAD Kadın bünyesinde kurduğumuz komisyonlarımız olan, yurtiçi ve yurtdışı üyelerimiz ve etkinliklerimizin kontrolünden sorumlu Yerel ve Global Komisyonu; hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz projelerin ve ihracat temelli iş ağlarının genişlemesi niyetiyle oluşturduğumuz İş Geliştirme ve Projeler Komisyonu; yapılan eğitim ihtiyaç analizleriyle üyelerimizin her alanda eğitim ihtiyacını karşılayacak olan Hamilik Komisyonu; bir değer olarak gördüğümüz aileye ve kime ne şekilde olduğunu önemsemeden ortaya çıkan hak ihlallerine yönelik olarak çalışma yürütecek olan Aile ve İnsan Hakları Komisyonu; ve yaptığımız çalışmaların emsal teşkil etmesi için bilinirliğimizi arttıracak olan, dolayısıyla daha çok kadına/insana erişimimizi sağlayacağını düşündüğümüz aynı zamanda sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi düzenleyecek olan Kültür, Sanat ve Medya Komisyonu yeni dönemimizde verimli ve sürdürülebilir çalışmalara imza atmak için tüm samimiyetiyle gayret gösterecektir. Bayrağı devraldığımız günden teslim edeceğimiz güne kadar yapacağımız çalışmaların her kesimden insanın hayatına dokunması temennisiyle yeni dönemimizin hayırlı olmasını dileriz.

 

Meryem İlkbahar

MÜSİAD Kadın Başkanı

[1] Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm, Kadın İstihdamına İlişkin Eğitimler”, 2018.

[2] TÜİK, 2020.

[3] Nichter ve Goldmark, 2009.