MÜSİAD Kadın Nedir?

2018 yılında MÜSİAD’ın bünyesinde kurulan MÜSİAD Kadın, faaliyete başladığı günden bugüne nitelik ve nicelik bakımından kadın girişimci potansiyelinin yükselmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 12.000’i aşan üye potansiyeli ve 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden MÜSİAD’ın güçlü teşkilat yapısı ve network ağı ile iş dünyasındaki kadınları destekliyor olmasını oldukça önemli görmekteyiz.
Toplumların müreffeh bir şekilde yükselebilmesi, toplumu oluşturan tüm unsurların dayanışması ile gerçekleşir. Bu bütünselliğin gerçekleşebilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak hayatın her alanına aktif katılımın sağlanmasıyla mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda Türkiye’de en fazla kadını içinde bulunduran iş dünyası örgütlenmesi olarak MÜSİAD Kadın yeni döneminde, MÜSİAD çatısı altında bulunan 300’ü aşkın kadın üyesiyle istihdam oluşturma, eğitim ve girişimciliği geliştirme, iş gücü piyasalarına daha iyi erişim sağlama ve fırsat eşitliği gibi yollarla kadın girişimcilere daha fazla imkân sağlanmasını amaçlamaktadır.
İş dünyasındaki kadınlar olarak sürdürülebilirliği sağlamanın fazlasıyla önemli olduğu kanaatindeyiz. MÜSİAD Kadın olarak, özellikle kadın girişimciler için hayata geçireceği projeleriyle, iş fikri olan kadınların projeleri nin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olmayı, hayata geçen projeler ile ülkemizin ihracatına ve istihdamına; topluma vizyoner kadın girişimciler kazandırılmasına ve devletimizin kadın girişimciler için üstlendiği misyona katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda üye sayımızı artırarak ve yurt içi temas noktalarımızı genişleterek daha çok kadına ulaşabilmeyi, kadına bütünsel bir yaklaşım sergileyerek her alanda farkındalığı arttırmayı amaç edinmekteyiz